Program 17. Hvězdicové cyklojízdy

 

Také v letošním roce na Vás v cíli až do 17 hod čeká pestrý program s řadou aktivit a kulturních představení, hudbou a tradiční tombolou. V ukázkové dílně firmy Herrnhuter Sterne GmbH můžete kromě historické výstavy s promítáním filmu navštívit i výrobu tradičních papírových hvězd.

 

Stern schwarz od 10 hod Hudba, legrace a zábava s Michaelem Kutterem

Stern schwarz od 10 hod Hra & zábava pro velké i malé mimo jiné dětská železnice, ENSO mobilní herna

Stern schwarz od 10 hod zažít historii města Rothenburg v Městském muzeu Rothenburg (vstup volný) a

     v radnici města

Stern schwarz od 10 hod  vyřezávání motorovou pilou s řezbářem Berndem Krämerem

Stern schwarz od 12 hod hodinové prohlídky hrobky a kostela prohlídky hrobky rodiny von Martinů (hrobka

     vybudovaná dle chilského vzoru) a městského evangelického kostela

Stern schwarz od 12 hod jízdy povozem po Rothenburgu

Stern schwarz od 12 hod hudební těleso Spielmannszug Rothenburg

Stern schwarz od 13 hod hudební těleso Spielmannszug Rothenburg

Stern schwarz od 13.30 hod Taneční představení mit dem Martinshoftheater Rothenburg

Stern schwarz od 14 hod pěvecký sbor Kapela Pogranicze

Stern schwarz od 14.30 hod Taneční představení mit dem Martinshoftheater Rothenburg

Stern schwarz od 15 hod taneční skupina Mateřské školy Sonnenhügel

Stern schwarz od 15.30 hod pěvecký sbor Kapela Pogranicze

Stern schwarz od 16 hod taneční skupina Mateřské školy Sonnenhügel

Stern schwarz od 16.15 hod Tombola

     Losování kola v hodnotě 500 € a řady dalších věcných cen