Předpoklady pro vstup do areálu cíle ve Weißwasser:

Vstup do areálu Lesní železnice Muskau bude umožněn všem cyklistům a návštěvníkům starším 6 let, kteří předloží platný negativní test na přítomnost koronaviru. Test musí být proveden v oficiálním testovacím centru nebo v rámci provozního testování ve smyslu ochrany zdraví při práci kvalifikovaně proškoleným personálem. Samotesty nejsou přípustné.

Výjimku z povinností předložit test mají osoby plně očkované (= 14 dní po poslední nutné dávce očkování) a osoby, které prokazatelně prodělaly covid (PCR-test musí být starší než 28 dní, ale ne starší než 6 měsíců). Je třeba předložit odpovídající potvrzení. Při předkládání dokladů prosím předložte také průkaz totožnosti.

V areálu cíle je třeba nosit ochranu dýchacích cest.

Všem cyklistům a návštěvníkům bude umožněn vstup pouze po zadání kontaktních údajů. Abychom zkrátili dobu čekání, je možné odevzdat předem vyplněný kontaktní formulář.